Warunki handlowe

Składając zlecenie do realizacji, jednocześnie potwierdzają Państwo zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptują Państwo jego warunki.

Warunki wykonywania tłumaczeń zwykłych

 1. Realizację zlecenia rozpoczynamy w chwili przekazania przez Klienta formalnego zlecenia na papierze firmowym.
 2. Do czasu realizacji zlecenia nie wliczamy dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. 1 strona obliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami.
 4. Minimalna opłata pobierana jest za 1 stronę.
 5. Weryfikacja tekstu to 50% stawki podstawowej.
 6. Tryb zwykły (tłumaczenia wykonywane w ciągu dwóch dni roboczych; do 7 stron dziennie)
 7. Tryb ekspresowy (tłumaczenia wykonywane w ciągu tego samego dnia lub z dnia na dzień, oraz powyżej 7 stron dziennie).
 8. Podane ceny dotyczą tłumaczeń „surowych”, które przed publikacją należy zredagować i zweryfikować.

Warunki wykonywania tłumaczeń przysięgłych

 1. Do czasu realizacji zlecenia nie wliczamy dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Strona obliczeniowa to cena 1125 znaków ze spacjami
 3. Minimalna opłata pobierana jest za 1 stronę.
 4. Weryfikacja tekstu to 50% stawki podstawowej
 5. Dodatkowy egzemplarz to koszt 30% stawki podstawowej.
 6. Tryb zwykły (tłumaczenia wykonywane w ciągu dwóch dni roboczych; do 7 stron dziennie).
 7. Tryb ekspresowy (tłumaczenia wykonywane w ciągu tego samego dnia lub z dnia na dzień następny, oraz powyżej 7 stron dziennie).

Warunki wykonywania tłumaczeń ustnych konsekutywnych

 1. Rozliczenie za tłumaczenie konsekutywne następuje zawsze w bloku tłumaczeniowym, który trwa 3 godziny, niezależnie od czasu spotkania np. przewidywany czas tłumaczenia ustnego to 60 min., ale rozliczamy się za nie jednym, 3-godzinnym blokiem tłumaczeniowym.
 2. Czas pracy tłumacza naliczany jest od godziny, na którą został umówiony i tak też jest kończony.
 3. Czas pracy tłumacza poza Warszawą rozliczany jest tzw. „dniówce”. Dojazd tłumacza na miejsce spotkania doliczany jest do czasu tłumaczenia, a koszty jego pobytu i podróży w całości pokrywa Klient.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej usługi tłumaczenia ustnego na dzień przed ustalonym terminem spotkania, Klient zobowiązany jest uiścić płatność za jeden blok trzygodzinny pracy tłumacza.

Warunki wykonywania tłumaczeń ustnych symultanicznych

 1. Rozliczenie za tłumaczenie symultaniczne następuje zawsze w bloku tłumaczeniowym, który trwa 4 godziny, niezależnie do czasu spotkania i zawsze bierze w nim udział dwóch tłumaczy symultanicznych, np. przewidywany czas tłumaczenia ustnego to 60 min., ale rozliczamy się za nie jednym, 4-godzinnym blokiem tłumaczeniowym x dwóch tłumaczy.
 2. Czas pracy tłumacza naliczany jest od godziny, na którą został umówiony i tak też jest kończony.
 3. Czas pracy tłumacza poza Warszawą rozliczany jest tzw. „dniówce”. Dojazd tłumacza na miejsce spotkania doliczany jest do czasu tłumaczenia, a koszty jego pobytu i podróży w całości pokrywa Klient.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej usługi tłumaczenia ustnego na dwa przed ustalonym terminem spotkania, Klient zobowiązany jest uiścić płatność za jeden blok czterogodzinny pracy tłumaczy.

Reklamacje i pozostałe

 1. W przypadku tłumaczeń ekspresowych Klient ma prawo do jednorazowej bezpłatnej korekty tłumaczenia. Każda kolejna prośba o korektę, traktowana będzie jako weryfikacja, płatna 50% wartości zlecenia.
 2. Wszelkie reklamacje muszą być składane przez Zleceniodawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia wydania tłumaczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
 3. W przypadku uznania reklamacji przez BTPiS, Zleceniodawcy przysługuje zniżka za wykonaną usługę, przy czym odpowiedzialność BTPiS ograniczona jest do 100% wartości netto tłumaczenia.
 4. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Zleceniodawca ma prawo zażądać korekty tłumaczenia lub żądać obniżenia wartości usługi. BTPiS może przyznać Zleceniodawcy zniżkę za nienależyte wykonanie tłumaczenia do maksymalnej wysokości 100% wartości zlecenia.
 5. BTPiS przysługuje prawo do korekty zakwestionowanego przez Zleceniodawcę tłumaczenia w ustalonym przez strony terminie, odpowiednim do objętości tłumaczonego tekstu.
 6. W przypadku dalszego kwestionowania poprawności wykonania usługi, BTPiS ma prawo do powołania tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy przysięgłych, celem weryfikacji.
 7. Wszystkie materiały powierzane BTPiS przez Zleceniodawcę do tłumaczenia oraz informacje uzyskane przez BTPiS w ramach realizacji zlecenia będą traktowane przez BTPiS jako poufne. Powyższe materiały i informacje mogą być przekazywane wyłącznie tłumaczom i weryfikatorom BTPiS w stopniu niezbędnym dla prawidłowego wykonania usługi.
 8. BTPiS zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach.
 9. Niniejsza Reklamacja nie obejmuje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym – Klient przejmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.